"Het Bewonerscollectief" Zuiderloo

HOME

Stacks Image 1112
PVDA steunt BEHOUD BUURTBOS in FILM Verkiezingsprogramma!
KIJKEN dus!! (klik hier)


Aan de bewoners rondom de Zevenhuizerlaan in Heiloo.

Als bewonerscollectief willen wij u informeren dat uw woonplezier en groene leefomgeving mogelijk worden aangetast door de recente plannen van de Gemeente Heiloo.

In het bosperceel aan de Zuidzijde van de Zevenhuizerlaan zullen volgens de laatste plannen alle bomen worden gekapt voor de bouw van circa 14 huizen.

Het "fietspad" in het verlengde van de Breedelaan, zal dan een autoweg worden.
Veel verkeer van de woonflats en de toekomstige huizen van het Zuiderloo, zal over deze weg gaan naar de Zevenhuizerlaan en Breedelaan. De verkeersdrukte in de hele wijk zal hierdoor toenemen.

Een mooie groene buffer tussen de oude en de nieuwe wijk, bestaande uit "bospercelen" en aanliggende tuinen, zal opgeofferd worden. Een hoge natuurwaarde zal verdwijnen, die nergens in de nieuwbouwplannen gecompenseerd wordt.

Het bewonerscollectief wil proberen het tij te keren en heeft al contact gelegd met alle politieke partijen. Het advies is: een zo breed mogelijk draagvlak voor behoud van het groen te creëren.

Wilt u middels naam, adres, email en handtekening uw steun betuigen ter behoud van het groen, klik dan op Buurt Nieuwsbrief en vul uw gegevens in.


Met vriendelijke groet,

Het bewonerscollectief Zevenhuizerlaan - Spanjaardslaan.


Als constructief "Adoptie" plan is het volgende bedacht: "Het Buurtbos" (bijlage)Stacks Image 393
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen betreffende het "Buurtbos" of uw steun betuigen voor het behoud van het "Buurtbos", klik dan op Buurt Nieuwsbrief en vul uw gegevens in.